Do czego służy protokół DHCP?

Wiedzę, którą powinna mieć każda osoba interesująca się Informatyką, a w szczególności sieciami komputerowymi dotyczy protokołu DHCP. Jak on właściwie działa? Przede wszystkim serwer DHCP opiera się na technologii jaką jest klient-serwer. To właśnie przy jej wykorzystaniu serwer DHCP może przypisać bądź wydzierżawić adres IP hosta (pojedynczego komputera) a także innym hostom, które są podłączeni jako jednostki klienckie. Istnieje szereg możliwości, które można wykonać przy skorzystaniu z DHCP.

Podstawowe wykorzystanie

Za sprawą wykorzystania protokołu DHCP można w sposób błyskawiczny zaktualizować parametry hostów DHCP – to doprowadzi do zmiany opcji serwera bądź zakresu, który występuję na tym serwerze. Taki zabieg umożliwi rozpoczęcie czynności w sposób pojedynczy bądź ogólnie zastosowany dla wszystkich klientów biorących udział w protokole DHCP. Protokół DHCP to możliwość wydzierżawienia adresów Internet Protocol klientom na wyznaczony czas – później błyskawicznie zostaję on odnowiony jako dzierżawa IP kiedy to klient wystąpi z prośba odmowy.

Wyeliminować adresy IP bądź zakres adresów IP w związku z oznaczeniem zakresu sieci. Dlaczego to jest tak ważne? Przede wszystkim ze względu na to aby adresy IP i ich zakresy mogły zostać skonfigurowane jako statyczne w odniesieniu do routerów a także bramy domyślnej jako router oraz innych urządzeń w których niezbędny jest static IP. Protokół DHCP w określony sposób zastrzeże adresy IP dla poszczególnych komputerów bądź urządzeń sieciowych w celu ustalenia takiego samego adresu IP do otrzymywania wyznaczonego adresu serwera DHCP.

Konfiguracja i inne możliwości

Konfiguracja serwera DHCP to sposób aby prawidłowo świadczyć usługi zarejestrowania DNS dla wszystkich hostów DHCP. W tym celu administrator może skorzystać z konfiguracji ręcznej lub statycznej. To naprawdę jest dość spora korzyść do tego aby płynnie obsługiwać przychodzące pakiety, które krążą w sieci. Protokół DHCP to możliwość świadczenia usług w wielu podsieciach. Kiedy każdy Gateway (router) występuję pomiędzy serwerem DHCP a podsiecią gdzie ma nastąpić łączność to właściwa konfiguracja dotyczy dalszego przekazywania komunikatów DHCP.

W klasycznych systemach operacyjnych rodziny Windows można sprawnie zarządzać serwerem DHCP. Jakie polecenie w tym przypadku jest konieczne? Przede wszystkim związane ono jest z netsh dhcp. Wykonanie ich następuję najczęściej w plikach wsadowych bądź innych skryptach. W systemach serwerowych służących do zarządzania siecią skuteczne narzędzie do zarządzania DHCP to konsola, która jest uruchomiona jako przystawka w wolnym w tłumaczeniu jako MMC. Polecenie netsh da możliwość dodania nowych domyślnych oraz nieszablonowych typów opcji. Oprócz tego istnieję szansa także na wyznaczenie klas opcji, które będzie można oznaczyć przez usera bądź providera. Za jego sprawą da się także odpowiednio ustawić inne właściwości serwera a chodzi tutaj o rejestrację inspekcji bądź tabelę protokołu BOOTP.

Zostaw odpowiedź