Co o laserach wiedzieć powinieneś?

Czy posiadasz odtwarzacz DVD lub CD, a nawet drukarkę? Masz pilota, który jest przeznaczony do obsługi telewizora? Każdy z tych przedmiotów gospodarstwa domowego posiada diodę laserową. To urządzenie półprzewodnikowe emitujące fale o tej samej częstotliwości i fazie, gdy przepływa przez nie zasilanie. Promienie świetlne emitowane z diod laserowych są tutaj niezwykle istotne. Emitują one fale szersze, o kształcie stożka wiązki podczerwieni zarówno dla światła widzialnego jak i nie. Są też niskiej intensywności wiązki. Są to małe urządzenia, które są zwykle mniejsze niż milimetr po drugiej w rozmiarze z minimalnych wymagań energetycznych.

Diody te są podobne do diod LED. W rzeczywistości, diody zostały opisane jako lasery bez zagłębień zwrotnych. Diody laserowe posiadają wewnętrzne lub zewnętrzne wgłębienia, które są wykorzystywane do wyzwalania działania lasera. Te wąskie przestrzenie wysokiej linii emisyjnej również mają ogromne znacznie.

Lasery też emitują światło widzialne i podczerwone. Kolory wahają się od niebieskiego, niebiesko-fioletowego i zielonego, aż po kolor czerwony. Zastosowanie diody laserowej zależy w dużej mierze od jej długości fali i pozycji w zakresie widma światła. Na przykład, Blu-ray disc ma niebiesko-fioletowe diody laserowe, podczas gdy czerwone wskaźniki laserowe to diody laserowe w użyciu zakresie 635 nm.

Wspólne zastosowania

Mające małe rozmiary, diody laserowe są najczęstszym typem lasera. One znajdują się w pozycjach wymienionych powyżej, jak również wykorzystywane są jako czytniki kodów kreskowych, są użyteczne jeśli chodzi o światłowody, używa się ich do myszy optycznych, dalmierzy, wskaźników laserowych i urządzeń medycznych.

Kwestie bezpieczeństwa

Choć nie są one tak niebezpieczne jak lasery gazowe lub półprzewodnikowe – muszą być nadal używane z rozwagą. W niektórych przypadkach, takich jak odtwarzacze CD i DVD, diody laserowe są umieszczone wewnątrz urządzenia i nie powinno się ich widzieć. Ponadto, ich wiązki wyjściowe są prawie niewidoczne, są też bardzo różne. W przeciwieństwie do tego wskaźniki laserowe mają większą moc i są dobrze widoczne. Wskaźniki laserowe mogą również powodować mniej znaczące efekty, takie jak bóle głowy, czy stan rozproszenia wzroku, gdy nie są odpowiednio wykorzystywane.

Większe niebezpieczeństwo związane jest z widzialnym podczerwonym typem lasera diodowego. Nawet niewidzialne promienie mogą być niebezpieczne. Ze względu na możliwość uszkodzenia oka lub poparzeń, rozsądne jest, aby zachować ostrożność gdy taki laser diodowy jest używany. Nie wolno patrzeć na promień lasera lub celować wskaźnikiem laserowym w oczy innej osoby. Bądź świadomy odbitych wiązek laserowych, jak również wad z tym związanych.

Małe, wydajne i użyteczne, stały się coraz bardziej powszechne. W wielu przypadkach, nigdy nie zobaczysz wiązki, ale należy pamiętać o tym i unikać pokusy, aby spojrzeć na nią w dowolny sposób. Warto jednak dowiedzieć się jak najwięcej o wielu zastosowaniach diody laserowej. Zapoznaj się z wszystkimi rodzajami narzędzi laserowych, od maszyn do cięcia laserowego do urządzeń pomiarowych z dystansu, by mieć tę wiedzę.

Zostaw odpowiedź